برای دیدن همه مطالب از نوشته های پیشین استفاده کنید (سمت چپ وبلاگ)

بسمه تعالی

 

بررسی شیوع انواع استرس در پرسنل خانم اتاق عمل های بیمارستان های آموزشی شهر قزوین سال 1386

 

کریمی[1]، عباسی1، رضایی1، ابوالحسنی1، ترابی1، استاد رهنما : خانم هاشمی[2]

 

مقدمه :

دنیای صنعتی و پیشرفت های روز افزان آن، گرچه باعث آسایش جسمی افراد شده، ولی بار فکری آنان را افزایش داده است.نگرانی افراد نسبت به کار، مشکلات احتمالی و اقتصادی،انتظارهای سازمان از پرسنل، پیشرفت تکنولوژی، اشکال های مدیریتی و توقع پرسنل و ... همگی سبب می شوند که فرد از لحظه بیداری تا هنگان آرمیدن شامگاه همواره دچار فشارها، هیجان ها، نگرانی ها، بیم ها و امیدهای گوناگون باشد.که گاه با ظرفیت جسمی، عصبی و روانی وی متناسب است و گاه با آن سازگار نیست،مجموعه چنین فشارهایی را استرس گویند، از سویی تقریبا 45 درصد جمعیت دنیا و 58 درصد افراد بالای 10سال در شمار نیروی کار جهانی قرار دارند و بسیاری از این افراد بیش از 3/1 زندگی پس از بلوغ خود را در محیط های کاری که انواع عوامل استرس زا در آنها قرار دارند، می گذرانند، از این رو تامین بهداشت روانی و کاهش استرس و شناسایی عوامل استرس زا در این افراد دارای اهمیت به سزایی است.

از سویی دیگر استرس طولانی مدت می تواند موجب بروز اختلالات روانی مانند اضطراب، افسردگی و فرسودگی جسمی و روحی گردد، که طبعا موجب افت راندمان کاری نیز می گردد، در این میان پرسنل اتاق عمل و بخصوص تکنسین های اتاق عمل به علت فشار کاری، شیفت های کاری پر، شب کاری و حجم بالای کار و محیط کاری پر استرس (مواجه بودن با انسان هایی که به علل پیری، تصادفات و بیماری های مختلف در زجر و در معرض مرگ قرار دارند)، با استرس بالایی روبرو هستند که در نتیجه امکان بروز عوارض ناشی از استرس از قبیل اختلالات قلبی،گوارشی، روانی، تضعیف سیستم ایمنی، افزایش فشار و چربی خون و ... در آنها وجود دارد که خود   می تواند سبب کاهش توان کاری و گریز یا غیبت از کار و یا ایجاد مشکلات خانوادگی در آنان گردد، در نتیجه با توجه به اینکه اکثر تکنسین های اتاق عمل را خانم ها تشکیل می دهند و با توجه به روحیه حساس ایشان بر آن شدیم تا در طی یک مطالعه توصیفی، شیوع انواع استرس را در پرسنل خانم اتاق عمل های بیمارستان های آموزشی شهر قزوین مورد بررسی قرار داده تا شاید از این طریق و با توجه به نتایج آن و با انجام مطالعات بعدی بتوان عوامل استرس زا را شناسایی و گامی در جهت کنترل و کاهش آنها برداشت.

 

روش کار :

 

این مطالعه، پژوهشی توصیفی _ مقطعی می باشد که در طول ماههای اردیبهشت تا تیر در اتاق عمل های بیمارستانهای آموزشی شهر قزوین انجام گردیده است،       نمونه های پژوهش را 30 نفر از تکنسین های خانم اتاق عمل های مذکور تشکیل   داده اند، جهت بررسی میزان شیوع و انواع استرس در پرسنل اتاق عمل پرسش نامه ای مشتمل بر 5 بخش طراحی شد، قسمت اول شامل اطلاعات دموگرافیک پرسنل شامل (سن، جنس، سابقه کار، محل خدمت، تحصیلات، وضعیت تاهل، شغل همسر، تعداد فرزندان، سن و جنس آنها، وضعیت منزل مسکونی، میزان کمک همسر و فرزندان در امور خانه)، قسمت دوم شامل سئوالات در رابطه با منابع استرس زای خانوادگی، قسمت سوم سئوالات در مورد استرس های شغلی، قسمت چهارم سئوالاتی در مورد استرس های شخصیتی افراد و قسمت پنجم در رابطه با بررسی استرس های ارتباطی افراد بود.

پرسشنامه در شیفت های مختلف کاری اتاق عمل و انجام مصاحبه و توجیه پرسنل تکمیل گردید. جهت تعیین اعتبار علمی پرسش نامه، از روش اعتبار محتوی استفاده شد و پس از نظر سنجی از اساتید صاحب نظر در گروههای روان شناسی دانشگاه، نظرات اصلاحی ایشان اعمال گردید. پس از ارزش گذاری به هر یک از گزینه های پرسش نامه در قسمت های یاد شده، امتیاز کلی کسب شده مورد بررسی قرار گرفت که امتیاز 10-0 نشانه عدم وجود یا ناچیز بودن استرس در فرد، امتیاز 25-11 امتیاز طبیعی و بهنجار و نشانه تعامل مطلوب بین فرد و استرسور ها است، امتیاز 45-26 نشان دهنده جدی بودن میزان استرس در فرد و امتیاز 60-46 نشان دهنده دارا بودن زندگی توام با هیجان و استرس بالا و غیر قابل پیش بینی و امتیاز بیش از 60 دال بر استرس فوق العاده زیاد بوده که می تواند مشکلات بعدی جسمی و روحی را در فرد ایجاد نماید که این امتیاز دوران بحرانی خطیر نیز نامیده می شود، سپس اطلاعات بدست آمده با استفاده از آمار توصیفی بررسی گردید و تحلیل داده ها نیزبا استفاده از نرم افزار spss صورت گرفت.

 

نتایج :

میانگین سنی افراد مورد پژوهش 29 سال بوده، اکثریت افراد مورد پژوهش متاهل و دارای فرزند بودند، نتایج حاصل از کل امتیازات نشان داد که 75% (22نفر) از جامعه 30 نفری در محدوده کسب امتیاز استرس 45-26 قرار داشتند، 15% (4نفر) از جامعه مورد پژوهش امتیاز 60-46 را کسب نموده بودند و تنها یک نفر از جامعه مورد پژوهش، امتیاز زیر10 کسب نموده بود، در نتیجه90% از افراد مورد پژوهش از استرس بالایی برخوردار بودند که نحوه توزیع استرس در 4 بخش زندگی خانوادگی، وضعیت شخصیتی، ارتباطی و شغلی به ترتیب نشان داد که :

1-در رابطه با استرس های خانوادگی، نتایج حاکی از آن بود که 25% از افراد جامعه مورد پژوهش دچار استرس های خانوادگی بودند که بیشتر آنها متاهل بوده و میزان این استرس با تعداد فرزندان و سن آنها و درآمد و ساعت کاری و وضعیت منزل مسکونی نسبت مستقیم داشت. یعنی هر چه تعداد فرزندان بیشتر و سن آنها کمتر، میزان استرس های خانوادگی هم افزایش می یافت، از طرفی این میزان با میزان کمک همسر و فرزندان در امور خانه داری نسبت عکس داشت. یعنی هرچه کمک بیشتر بود، میزان استرس در این بخش کمتر بود.

2-در رابطه با استرس های شخصیتی که10% افرد دچار آن بودند، نتایج مطالعه حاکی از آن بود که بیشتر افراد مجرد و کسانی که کمتر ورزش می کردند دچار استرس در این بخش بودند.

3- در رابطه با استرس های ارتباطی، نتایج نشان داد این نوع استرس بیشتر در افراد با سابقه کاری کم و کسانی که به تازگی ازدواج کرده بودند دیده می شد.

4-در رابطه با استرس های شغلی که60% افراد دارای آن بودند، نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که این استرس در بین افراد با سابقه کار کمتر و تحصیلات پایین و معلومات کم بیشتر دیده می شود، به طوری که90% از افرادی که استرس بالایی داشتند و امتیاز بالای استرس را دریافت کرده بودند،60 % از استرس های شغلی رنج می بردند و این میزان با سابقه کار، مدرک تحصیلی و میزان علاقه به ورزش نسبت عکس و با تعداد فرزند و میزان کمک افراد خانواده و شغل همسر نسبت مستقیم داشت.

نتایج حاصل از پژوهش همچنین حاکی از این بود که بیشترین امتیازات (حدود70% ) مربوط به بیمارستان شهید رجایی بود که شاید بدلیل سختی و سنگینی کار و نوع عمل ها بوده و 15% مربوط به بیمارستان کوثر و10% بیمارستان قدس و 5% بیمارستان بوعلی و پرسنل شاغل در آنها بود که این خود نشان دهنده این است که میزان استرس با مدت کار، نوع عمل ها و تنوع و تخصصی بودن آنها ارتباط دارد به طوریکه هر چه مدت کار و شیفت های کاری و سنگینی عمل ها افزایش یافته، میزان استرس و امتیاز کسب شده توسط فرد نیز افزایش یافته است.

 

نتیجه گیری نهایی :

نتایج نشان می دهد که90% پرسنل خانم شاغل در اتاق عمل های مورد بررسی  استرس بالایی داشتند و امتیاز 45-26 را دریافت نمودند و 15% از ایشان نیز دارای امتیاز 60-46 بوده که میزان خطرناک استرس را نشان می دهد، همچنین نتایج نشان می دهد که60% استرس های افراد شامل استرس شغلی است و در بیمارستان های با شیفت کاری سنگین و عمل های تخصصی و سنگین و فشار کاری بالاتر این استرس بیشتر است، لذا توجه مسئولین امر را به ارائه راهکارهایی جهت کاهش استرس های محیطی و شغلی جلب می نماید.

 

کلید واژه ها :  استرس شغلی/ اتاق عمل/ پرستاری

Key words : occupational stress / operating room / nursing         

 

منابع :

1-بهروزی، علی. استرس در کار، فصلنامه اصول بهداشت روانی، سال سوم، شماره نهم و دهم، تابستان 1383، صفحات 42-28.

2-قاسم زاده، فرید. استرس و ریشه یابی، عوامل ایجاد کننده و راههای مقابله با آن، موسسه فرهنگی علمی انتشارات پزشک، تهران، 1376.

3-اردلان، مارلین. استرس در حرفه پرستاری و راههای مقابله با آن، انتشارات ارجمند، چاپ اول، زمستان 1375.

4-هاشمی زاده، هایده. بررسی رابطه مدیریت زمان و استرس شغلی، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، سال چهارم، شماره ششم، تابستان 1382.

5- Bonnie Rogers, Occupational health nursing, w.b . saunders company, 1999

6- NIOSH, stress at work, publication, No, 99-101, USA, 2003

7- K.Kroemer, E . Grand jean, Fitting the task to the human, Taylor 8 franis pub, UK, 2004.

 

 

 [1] - دانشجویان ترم 5 شبانه اتاق عمل

[2] - مربی و عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت و پیراپزشکی و مدیر گروه اتاق عمل

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳۸۶/۰۹/۱۴ساعت ۱۵:۲۶ بعد از ظهر  توسط   |