برای دیدن همه مطالب از نوشته های پیشین استفاده کنید (سمت چپ وبلاگ)

 

DHS مخفف :dinamic hip screw

DCS مخفف : dinamic condilar screw

این ابزار و ست بیشتر در شکستگی های سر فمور و تروکانتر ستفاده می شود

DHS / DCS Angled Instruments
  Instruments for DHS / DCS & Angled Blade Plates ::

DHS Angle Guide - 135º
Item Code :

701.022    انگل گاید(راهنمایی برای عبور سر مته و پین)

 
T-Handle with Quick Coupling
Item Code : 701.023  تی هندل(ابزاری که تپر و سر مته میتواند روی آن سوار شود)
 
DHS Tripple Reamer
Item Code : 701.025   ریمر(گشاد کردن کانال استخوان برای ورود پیچ DHS)
 
DHS Tap
Item Code : 701.028    تپر(برای ایجاد رزو داخل استخوان تا پیچ ها کاملا داخل استخوان فیکس شوند)
 
Wrench for DHS Screws
Item Code : 701.026
 
Long Coupling Screw for DHS Screw Removal
Item Code : 701.033   وسیله ای برای خارج کردن پیچ
 
Centering Sleeve for DHS Tap
Item Code : 701.029   اسلیو(یه جور راهنما یا گاید برای تپر)
 
Centering Sleeve for DHS Wrench
Item Code : 701.030
 
 
Guide Shaft for Coupling Screw
Item Code : 701.032
 
DHS Impactor
Item Code : 701.027   ایمپکتر یا ضربه زن
 
Stylet
Item Code : 701.034
 


  Optional Instruments for DCS Plates ::

DHS Tripple Reamer
Item Code : 701.025   ریمر
 
DCS Angle Guide
Item Code : 701.041   انگل گاید
 


  Instruments Sets for DCS Plates ::

D.H.S. Instruments Set
Item Code : IS016
 
Code. No.
Set Consisting of:
Units
 
701.021
Guide Pin, with Threaded Tip
6
701.022
DHS Angle Guide - 135º
1
701.023
T-Handle with Quick Coupling
1
701.024
Direct Measuring Device
1
701.025
DHS Tripple Reamer
1
701.026
Wrench for DHS Screws
1
701.027
DHS Impactor
1
701.028
DHS Tap
1
701.029
Centering Sleeve for DHS Tap
1
701.030
Centering Sleeve for DHS Wrench
1
701.031
Coupling Screw for inserting DHS Screw
1
701.032
Guide Shaft for Coupling Screw
1
701.033
Long Coupling Screw for DHS Screw Removal
1
701.034
Stylet
1
400.005
S.S.box with Two Trays
1 Set

در نهایت با کمک این ابزار قسمت شکسته شده سر فمور فیکس می شود :

جالبه نه؟

موفق و موید باشید....

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳۸۶/۱۰/۱۲ساعت ۱۴:۱۸ بعد از ظهر  توسط   |